11885661_1049759548390815_8960444237753604221_o.jpg
11885661_1049759548390815_8960444237753604221_o.jpg

Thư viện


Cổng thông tin hợp nhất kiến thức,

tài liệu về LGBTI của Việt Nam.

SCROLL DOWN

Thư viện


Cổng thông tin hợp nhất kiến thức,

tài liệu về LGBTI của Việt Nam.

TÀI LIỆU LGBTI

Những tài liệu được biên soạn, kết hợp biên soạn hoặc sưu tầm bởi Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Trung tâm ICS.

Thông tin chi tiết về nội dung, thời điểm phát hành có trong mô tả của từng tài liệu. Các tài liệu này được cấp phép tải về miễn phí (trừ một số sách được bán). Việc sử dụng, chia sẻ, in ấn, trích dẫn lại một phần hay toàn bộ các tài liệu này cần được nêu nguồn, và luôn luôn với mục đích phi lợi nhuận.


Hỏi đáp pháp lý

Tuyển tập gần 100 câu hỏi pháp lý được cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính thắc mắc nhiều nhất. Các câu hỏi được chia làm ba mục chính: Hôn nhân và gia đình, Nhân thân và chuyển giới, Bạo hành và kỳ thị. Mỗi câu hỏi được giải đáp ngắn gọn, kèm giải thích điều luật cũng như trích dẫn nguyên văn điều luật có liên quan để người đọc tham khảo.

Lưu ý đây không phải là sự thay thế cho các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ các dịch vụ trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp cho nhu cầu cụ thể của bạn.