HÔN NHÂN

Tôi có được đăng ký kết hôn với người yêu cùng giới của tôi không? 

Nếu chúng tôi cứ đi đăng ký kết hôn thì có bị phạt không? 

Nếu tôi chỉ tổ chức lễ cưới thì có vi phạm pháp luật không?

Nếu việc tổ chức lễ cưới của tôi bị dừng lại thì sao? 

Nếu lễ cưới của tôi bị phạt hành chính thì sao?

Nếu chúng tôi bị yêu cầu cam kết không “tái phạm” hoặc phải chấm dứt quan hệ thì sao?

Việc chung sống không đăng ký của hai chúng tôi có được pháp luật bảo vệ không? 

Tôi nghe nói nước ngoài có các hình thức chung sống có đăng ký, kết hợp dân sự giữa hai người cùng giới. Việt Nam có thừa nhận những hình thức này không? 

Tôi bị gia đình ép kết hôn với người khác giới, tôi phải làm sao? 

 

CON CÁI

Chúng tôi có thể có con bằng cách nào? 

Quyền lợi của đứa bé với hai chúng tôi như thế nào? 

 

HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Người yêu tôi là công dân của nước đã hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới, chúng tôi có thể đăng ký kết hôn tại Việt Nam không?

Người yêu tôi là công dân của nước đã hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới, chúng tôi có thể đăng ký kết hôn tại nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không?

Tôi có thể xin cấp giấy xác nhận độc thân để kết hôn với người nước ngoài như thế nào?

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn cùng giới hợp pháp ở nước ngoài, việc kết hôn của chúng tôi có được thừa nhận tại Việt Nam không?